ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น
ความร่วมมือเยอรมนี
การประชุมประเมินผลการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๖
ประชุมคณะกรรมการบริการจัดการหลักสูตรพัฒนา นบส ศธ.รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ 1 ทุน
ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาภาคฤดูร้อน
เยาวชนไทยร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๒ ปี
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๒ ปี
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด

จำนวนทั้งหมด2092รายการ

1 112 113 114 117
Top