ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เครือข่ายเยาวชนฯ เข้ายื่นหนังสือถึง รมว.ศธ.
มอบนโยบาย และปาฐกถาพิเศษ แผนปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ศธ.
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนยูเนสโก เยี่ยมคารวะปลัด ศธ.
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมคารวะผู้บริหาร ศธ.
วันอาหารโลก
งานสัมมนาผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนและฝ่ายไทย

จำนวนทั้งหมด2291รายการ

1 105 106 107 128
Top