ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด สป.
เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวเข้าเยี่ยมคาราวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสัมมนาวิชาการ การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
การประชุมประเมินผลและการพัฒนางาน กศน.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ. หารือ การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทย
เชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑
ขอเชิญติดตามชมรายการตอบโจทย์….ไทยพีบีเอส
ปราบทุจริต ปฏิรูปการศึกษา ภารกิจปลัดฯศธ.คนใหม่

จำนวนทั้งหมด2172รายการ

1 103 104 105 121
Top