ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

“วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”
นิทานประกอบการเรียนการสอน
เร่งพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวเอกชน
ประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
เสวนา ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ
เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.
MOE  ดนตรีในสวน
การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้ง ๗/๒๕๕๗
ศธ.หารือกับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช.
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ของประเทศ
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเร่งพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที ๙/๒๕๕๗
เร่งสถานศึกษาดำเนินการระบบ e – Studentloan ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

จำนวนทั้งหมด2028รายการ

1 102 103 104 113
Top