ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ไทย – เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
แข่งขันวาดภาพ สิ่งประดิษฐ์ และปฐมพยาบาล
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ประชุมหารือ โครงการทุนการศึกษาเพื่อสายวิชาชีพ
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
การประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.
โครงการเสมาร่วมใจต้านภัยหนาว
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประชุมหารือขอความร่วมมือสนับสนุนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
พิธีเปิดงานภาษาไทยกับเพลง โดยโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมกับ กลุ่มดุริยางค์สากล
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ๔ ท่อน
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 59
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
สมาคมมอนเทสซอรีเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ เข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหาร ศธ.

จำนวนทั้งหมด2088รายการ

1 102 103 104 116
Top