9 ผลงานเด็กไทยลุ้นชิง “สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์” ที่ญี่ปุ่น

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่นำมาแสดงจากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงและประกวดในเวทีนานาชาติ ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560

     ปรากฏว่ามีจำนวน 9 ผลงาน จาก 16 นักเรียนไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้แก่

1.สิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน “ชะอมจิ๊บจิ๊บ” โดยเด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์ และ และเด็กหญิงลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี)

2. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม” โดยเด็กหญิงณัฐวรา ตันสูงเนิน และ เด็กชายธนชัย เพ็งสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.2 (สุราษฎร์ธานี)

3. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี)

4. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกรปัญญาโสด และ นางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี)

5. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน”เมล็ดเทียม” โดยนางสาวชิดชนก อินทร์แก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)

6. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “Perfect Green Flower Post System” โดยนางสาวจิราวรรณ บัวสุวรรณ และ นางสาวอโนชา ปันโตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย)

7. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ System หรรษา” โดยเด็กหญิงวีรวดีอยู่ทอง และ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1

8. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนิลในการปรับรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึงและการขึ้นรา” โดยนางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย และ นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.12 (พัทลุง)

9. สิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน “Healthy Grill” โดยเด็กหญิงมนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ เด็กหญิงปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1

     สำหรับ การจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แล้ว ยังเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และนำชื่อเสียงกลับมาสู่ชาติไทย

 

ที่มา : https://newsstand.google.com/articles/CAIiEG4d5vAJEJhuWn-x1C7RRhsqGQgEKhAIACoHCAowmKHeCjCYy9UBMLTwngM