8 ผู้แทนไทยบินแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชียที่รัสเซีย

 

 

     นายพลกฤต กฤชไมตรี รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมส่งกำลังใจเชียร์น้องผู้แทนทุกคน โดยเดินทางไปแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม ที่เมืองยากุ๊ตย์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย พ.ศ.2560 มีดังนี้ นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า นายณพ เต็มตฤษณา น.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤษธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว นายสิรภพ กลิ่นขจร และนายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

 

 

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/546612