ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 **เพิ่มเติม**

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน **เพิ่มเติม** ประจำปีการศึกษา 2563 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน **เพิ่มเติม** ประจำปีการศึกษา 2563

*** ขอให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จัดทำเกียรติประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

>>>> ดาวน์โหลด <<<

จัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word เท่านั้น มาทาง E-mail : inspec.sc@gmail.com
*** ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 *** เพื่อนำไปจัดทำหนังสือเกียรติประวัติต่อไป

กำหนดการเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โปรดติดตามประกาศทางหน้าเว็บไซต์