4 คนเก่งลัดฟ้าเข้าค่ายนิวซีแลนด์

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
เมื่อเร็วๆ นี้ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ร่วมกับศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ สำนักพัฒนาการนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค มอบรางวัลทุนการศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์แก่นักเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษและวาดภาพ เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นิวซีแลนด์ ณ โรงแรมแลนมาร์ค

ผู้ชนะเลิศประเภทเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "ความเหมือนหรือต่างกันของประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ และทำไมข้าพเจ้าจึงอยากไปนิวซีแลนด์" ระดับชั้นม.ต้น ได้แก่ ด.ญ.เตือนตา วิรบุญชัย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ระดับชั้นม.ปลาย นายสุวภาคย์ วิศวุตานนท์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
ประเภทวาดภาพหัวข้อ "100% Pure New Zealand ในความฝันของข้าพเจ้า" ระดับชั้นม.ต้น ด.ญ.นริศรา จิโรจนนุกุล โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ระดับชั้นม.ปลาย นายชาญวุฒิ แดงชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

นักเรียนทั้ง 4 คนได้รับทุนการศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งเข้าพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ โดยโรงเรียนของผู้ชนะทั้ง 4 ได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักงาน ก.พ. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์สำหรับอาจารย์เป็นเวลา 1 สัปดาห์อีกโรงเรียนละ 1 ทุน
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.matichon.co.th/khaosod