นักเรียนทุนพระราชทานและครูดีเด่น 2560

ที่มา: Theerapong Sriwongsa