Podcast​ #ศธ360องศา : พาน้องกลับมาเรียน

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น.

📢 พาน้องกลับมาเรียน โดย นายชูศักดิ์ สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต3