Podcast​ ศธ.360องศา EP55 โครงการพาน้องกลับมาเรียน

🎙 Podcast​ #ศธ360องศา ทุกวันศุกร์​ เวลา​ 19.00​ น.

📢 EP55 โครงการพาน้องกลับมาเรียน โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการฃ

Youtube

ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ตัดต่อ-กราฟิก