พิธีเปิด "ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)"

ภารกิจ รมว.ศธ 20 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมงาน รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในทุกด้าน โดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก ทั้งการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง ศคพ. เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือได้โดยตรง โดย ศคพ. จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้โรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน มีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน โดยขอย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการ​ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ และมีขั้นตอนในการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ที่กระทำผิดจากการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนนักศึกษา หากพบว่ามีความผิดจริง ก็มีมาตรการในการดำเนินการ อาทิ การพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว การถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับเข้ามาอยู่ในแวดวงการศึกษา และก่อเหตุซ้ำอีก เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมที่จะต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนนักศึกษาอย่างจริงจัง โดยพยายามที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อยุติเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เราจะไม่ปล่อยให้ครูใช้ตำแหน่งหน้าที่ กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนอีกต่อไป "ขอฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางเพศกับนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตักเตือน จัดระบบสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความอบอุ่นและปลอดภัย ขอความร่วมมือครูทุกคน ร่วมกันสร้างความรัก ความไว้วางใจ ความศรัทธา และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา มีทักษะ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว
นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ​ มีนโยบายที่ชัดเจนในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยจัดตั้ง ศคพ. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ "หลังจากที่ได้มีการจัดตั้ง ศคพ. ได้มีผลการดำเนินงาน ด้านการปราบปรามเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 ราย และระหว่างเด็กด้วยกัน จำนวน 2 ราย ซึ่งการปฏิบัติงานของ ศคพ. ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้ มีการสื่อสารกันในวงกว้าง ส่งผลดีต่อการไม่เกิดปัญหาใหม่ และปัญหาเก่าได้รับการสะสางด้วยความ "รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด" ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน, ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
20/7/2563
>