รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

ข่าวรับสมัคร 04 สิงหาคม 2563
ไฟล์แนบ
>