เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล พนักงานการพัสดุ และพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ