บูรณาการงาน ศธ. ขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนด้านการจัดการศึกษา

 width=

ดร.อำนาจ​ วิชยานุวัติ​ เลขาธิการสภาการศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษา​ 3​ ครั้งที่​ 1/2564​ ณ​ ห้องประชุมกำแหง​ พลางกู​ร​ ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วน​ (Quick​ Win)​ 2​ เรื่องสำคัญ คือ​
1.​ ฐานข้อมูล (Big​ Data)​
2.​ ความปลอดภัยของผู้เรียน

โดยที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ​กระทรวงศึกษาธิการ​ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น​
ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน​ ณ​ ปัจจุบัน​เกี่ยวกับ​ 2​ ประเด็นดังกล่าว โดยที่ประชุมรับทราบ​ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม​ ดังนี้
-​ เรื่อง​ Big​ Data​ ควรให้ความสำคัญกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล​ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน​ เพื่อ​ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างแท้จริง
-​ ความปลอดภัยของผู้เรียน​ ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้ปกครอง​ ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของบุตรหลาน รวมทั้งอาจมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงในการติดตาม

นอกจากนี้คณะกรรมการ ฯ​ ได้พิจารณาร่างอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ฯ​ 2​ คณะ และมอบหมายประธานแต่ละคณะ ฯ​ จัดทำองค์ประกอบ​คณะอนุกรรมการ ฯ​ และพิจารณาจัดทำ​การแผนการดำเนินงาน (Production Planning) และ​ตารางระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)​ เพื่อมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

 width=

 width=