ไอทีโซน : เด็กบางมดทำเวบระเบิดกรุงดึงตำรวจแจงข้อมูลให้อุ่นใจ

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ว่าที่วิศกรคอมพิวเตอร์จากรั้ว มจธ. ร่วมกันพัฒนาเวบไซต์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด และเหตุการณ์การเกิดระเบิดแต่ละครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และนำไปสู่การเฝ้าระวังตัวเอง

เวบไซต์ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดแห่งประเทศไทย www.thailandbdc.com เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด เหตุการณ์ลอบวางระเบิด รวมถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

ปรัชญ์ นัดกลิ่น นักศึกษาที่ร่วมพัฒนาเวบ กล่าวว่า ข้อมูลในเวบแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ลอบวางระเบิดต่างๆ ที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัย วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อพบวัตถุระเบิด และข้อมูลสถานที่แจ้งเบาะแส เป็นต้น

อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับย่อย โดยแต่ละระดับจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เช่น เจ้าหน้าที่ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึก ที่เป็นรายงานสรุปและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

"ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากสร้างระบบไม่ดี ข้อมูลที่เป็นความลับอาจถูกขโมยไปสร้างความเสียหาย ดังนั้น เราจึงเน้นสร้างระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลเชิงลึก ที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด ทำให้ผู้ที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น" ไตรรัตน์ หลิวศิริอนันต์ สมาชิกในทีม กล่าว

ข้อมูลในเวบยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ด้วย และในอนาคตทางงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจนครบาล จะเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเวบด้วยตัวเองทั้งหมด