ไม่ใช่อย่างนี้ครับ

 Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
โทร. 02-2834678