ไม่คาดสตาร์ทไม่ติด เครื่องเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยมทร.สุวรรณภูมิ

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องล้มหมอนนอนเสื่อ และกลายเป็นผู้พิการทุกพลภาพหรือดับอนาถคาที่ได้นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทาง ซึ่งล่าสุดว่าที่ร้อยตรี ทแกล้ว สง่ากชกร (แก้ว) และนายสรณัฐ พรมมา (หยก) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt Reminder Machine) เพื่อเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมในการลดความสูญเสียต่างๆ และเป็นผลงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับที่มาของแนวคิดการดัดนิสัยกลุ่มบุคคลที่ชอบใช้ชีวิตบนท้องถนน อยู่ในความประมาท แก้วกับหยก เล่าให้ฟังว่า ความประมาทและความไม่ใส่ใจความปลอดภัยที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ได้รับอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีแนวคิด ที่อยากจะหาวิธีการลดความเสี่ยง ด้วยการบังคับให้ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับรถยนต์หรือนั่งอยู่ในห้องโดยสาร

รูปแบบการทำงานของเครื่อง ผมได้นำหลักการเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่ใช้วิธีการบังคับด้วยสัญลักษณ์สัญญาณไฟ แต่วิธีนี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนการเตือน ด้วยสัญญาณเสียงขนาด 40 เดซิเบล ควบคู่กับการตัดวงจรการทำงานของรถยนต์ ซึ่งตัวเครื่องจะประกอบด้วย เข็มขัดนิรภัยที่มีขายตามท้องตลาดจำนวน 2 ชุด วงจร sensor infrared ที่ติดตั้งบริเวณตัวล็อกเข็มขัด 2 ชุด วงจร sensor infrared สำหรับตรวจจับบุคคล ที่ติดตั้งบริเวณพนักพิงศีรษะในระยะ 40 เซนติเมตร 2 ชุด พร้อมกับลำโพง 1 คู่ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับใช้ส่งสัญญาณเตือนให้คาดเข็มขัด ที่สำคัญอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังติดตั้งวงจรที่ใช้เชื่อมต่อกับสวิตช์ การสตาร์ทรถยนต์ ที่มีประสิทธิภาพในการตัดสัญญาณการทำงานของรถยนต์ ไม่ให้สามารถสตาร์ทติดเครื่องยนต์ได้ ถ้าหากยังไม่คาดเข็มขัด และตัดวงจรการทำงานของรถยนต์ภายในระยะเวลา 30 วินาที หากปลดล็อกสายคาดเข็มขัดนิรภัยขณะรถยนต์กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะมีกล่องควบคุมด้วยวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 ที่สามารถใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ...สำหรับเครื่องเตือนสติให้ผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสาร จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้รถใช้ถนน ที่มีราคาต้นทุนการผลิตเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ซึ่งหากท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดที่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เลขหมายโทรศัพท์ 0-3554-4301-3 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ...
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กรุงเทพ--19 มี.ค.--บ้านเมือง