ไทยคว้า1ทอง1เงิน1ทองแดง จากฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย

 

 

     นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งผู้แทน จำนวน 8 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม ณ เมืองยากุ๊ตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 ประเทศ ผลปรากฏว่าสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 4 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้ เหรียญทอง นายอธิคม วาณิชย์กุล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, เหรียญเงิน น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม, เหรียญทองแดง นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และ 4 รางวัลเกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายสิรภพ กลิ่นขจร นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ นายณพ เติมตฤษณา และน.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ในทีมยังประกอบด้วย นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันด้วย ทั้งนี้จะขึ้นรับรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 8 พฤษภาคม และเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 10 พฤษภาคม

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/554089