โรงไฟฟ้าชีวมวล ผลงานวิจัยจากมทส.

เคาะประตูแคมปัสวันนี้ ขอแนะนำโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ดร.วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และหัวหน้าหน่วยวิจัยวิศวกรรมพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรม มทส. ที่ใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยี และทดสอบระบบ 4 ปี

และร่วมกับบริษัท ซาตาเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบขึ้นที่บริเวณฟาร์มของมสท. ด้วยงบลงทุน 20 ล้านบาท

และเปิดตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งแต่ปีที่แล้ว ถือเป็นโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากไม้แห่งแรกของประเทศไทย ขนาด 100 กิโลวัตต์ สามารถรองรับชุมชนได้ถึง 200 ครัวเรือน

อาจารย์ดร.วีรชัยบอกด้วยว่า ในปีนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพราะจะมีไม้โตเร็วที่ปลูกไว้สามารถหมุนเวียนตัดมาป้อนโรงไฟฟ้าได้ตลอดปี

“ในอนาคตผมคิดว่า มทส.มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานระดับภูมิภาค รวมถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก และสามารถพึ่งพาพลังงานของตัวเองได้” อาจารย์ดร.วีรชัยกล่าว

ศักยภาพของคนไทยก็ไม่เป็นรองใครเช่นกัน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.