โรงเรียนเทพศิรินทร์จัดประกวดแข่งหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั่วปท.ก้าวทันกระแสยุคAI


 


          เมื่อเร็วๆนี้ นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการเงินบริจาคเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ และคุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แถลงข่าวถึงความืบหน้าการจัดประกวดแข่งหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562


           ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นสอดคล้องกับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อให้ก้าวทันโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะพัฒนามาทดแทนมนุษย์ และเพื่อให้เด็กไทยได้ตื่นรู้จะได้เตรียมความพร้อมก้าวให้ทัน เพราะเด็กไทยวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า


  


          สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทุกทีม จะได้รับมอบอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ ได้รับการอบรม เรียนรู้การประกอบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ก่อนทำการแข่งขัน สนใจสมัครได้ที่ www.innovedexrobotics.com เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้


  


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ