โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่นนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (ศุกร์ 9 กันยายน 2559)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จำนวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 จะเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป

ทั้งนี้ มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ โดยได้ประสานภาคเอกชนตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดทำข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จำนวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยจะคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็ก มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ใกล้เคียง

จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนแม่เหล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 110 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วม 18 คน มีครู 12 คน (ครูประจำการ 6 คน, ครูอัตราจ้าง 6 คน) โดยมีนางกิตติยา ดอกคำ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

“ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” จะสรุปเผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
9/9/2559