โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชนะเลิศผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน

 

     รศ.ดร. สัญญา  มิตรเอม (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีปิดงาน “การจัดประกวดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียนประจำปี 2560 ” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งมอบรางวัล โดย ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ชนะเลิศ คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลงานเรื่องผลของสภาพอากาศต่อปัจจัยการวางไข่ยุงลายและการเกิดไข้เลือดออกในอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย เด็กหญิงกนกกร  เพิ่มเปี่ยมทรัพย์ เด็กหญิงเขมจิรา  เกียรติจินดารัตน์ และเด็กหญิงทิพรดา  เบิกบาน  ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพ ฯ เมื่อเร็วๆ นี้
  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ GLOBE THAILAND สสวท. http://globethailand.ipst.ac.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.