โตโยต้าประกาศผลภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน 2017

 

 

     นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยผลการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ปีที่ 7 ในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถึงกว่า 80,000 ชิ้นงานทั่วประเทศ ดังนี้

 

     รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด.ญ.ไรวินธ์ สิริลัพธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา ชื่อผลงาน The Face Dream Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 ด.ญ.สรัณญา สมบัติพรม โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเล, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 ด.ญ.แพรว พิบูลย์ โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน รถรับเลี้ยงแมวจรจัด

 

     รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ชื่อผลงาน Gold Fish Family Car, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 ด.ญ.ภัควรัญชญ์ แก้วขาว โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว จ.หนองคาย ชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ ยอดเยี่ยมอันดับ 3 ด.ญ.ภัทรวดี หมายเขา โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน รถเอราวัณกำจัดเชื้อโรค

     รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด.ญ.เปรมมิกา มีพารา โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ, ยอดเยี่ยมอันดับ 2 ด.ญ.ไอริณ เหลืองอ่อน โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุ ชื่อผลงาน รถนาคีสไลเดอร์, ยอดเยี่ยมอันดับ 3 ด.ช.ทินกร ทินกระโทก โรงเรียนบ้านท่าตะแบก จ.นครราชสีมา ชื่อผลงาน SLIM CAR

     นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่า ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศทั้ง 9 คน จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จากบริษัทโตโยต้าฯ พร้อมประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนไทยเข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศผล และมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/567781