โคราชฮือฮา!! จัดงานมหกรรมนักเรียนเก่ง แต่งออ..เจ้าขึ้นเวทีคณิตศาสตร์

        นครราชสีมา เมื่อช่วงสายของวันนี้ (23 เมษายน 2561) ที่อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะประธานศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) แถลงข่าว เปิดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 โดยมีนายแสวง วรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย , พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และนางปาณิสรา สุทนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และนักเรียนร่วมกิจกรรมพร้อมเพียง

        นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมา เผยว่า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยซึ่งได้รับเกียรติจาก สอวน. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Mathematics Olympiad, TMO 2018) ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะนักเรียนที่สามารถสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คนจะร่วมเป็นพี่เลี้ยงชี้แนะเคล็ดลับหรือเทคนิคการวิธีการจดจำการคิดเลขให้กับเพื่อนนักเรียนที่ร่วมงานครั้งนี้  และเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์มองเห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีในการค้นหาเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าอบรม และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาสร้างบุคลากรทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นที่ขาดแคลนมากในปัจจุบัน เพื่อต้อนรับนักเรียนคณาจารย์จากศูนย์ สอวน.ต่างๆทั่วประเทศ  
        ทั้งนี้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพได้เตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันในทุกด้านอย่างสมบูรณ์แล้ว ทั้งในส่วนของที่พัก , สถานที่สอบ , สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด , การจัดกิจกรรมสันทนาการของนักเรียนด้วยการแต่งกายชุด ออเจ้า…จากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ซึ่งขณะนี้ได้เข้าถึงในทุกมิติร่วมกิจกรรมบนเวที , การเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยง , การเดินทาง , การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการแข่งขันอย่างเช่น การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญต่างๆ วัดวาอารามและเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร ภายในจังหวัดนครราชสีมา
 

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/109325