แม่โจ้กวาดเรียบ 11 รางวัล งานวิจัยและนวัตกรรม โรมาเนีย

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามสี่  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล จากการประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) มีส่วนผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 11 รางวัล จากผลงานการวิจัย 3 ผลงาน ได้แก่

     1. ผลงาน เรื่อง “อาหารเสริมน้ำตาลพรีไบโอติกจากหัวหอม” ( ALLI-FOS®, Prebiotic Sugar Supplement) โดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับ 3 รางวัล
รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T
รางวัล “special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์
รางวัล “Honor of Invention” จากสมาคม World Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน

     2. ผลงาน เรื่อง “ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว  เพื่อการขยายพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม” (Advanced Computerized-control System of Temporary Immersion Bioreactor for Industrial Plantlets Micro propagation) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญา-นนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับ 4 รางวัล
รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T
รางวัล “Gold Medal ” จาก Innovation Design Research International Symposium (IDRIS) ประเทศมาเลเชีย
รางวัล “Special Award” จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills ประเทศแคนาดา
รางวัล “The Politehnica Innovation Award” จาก University Politehnica of Buchares ประเทศโรมาเนีย
 
     3.ผลงาน เรื่อง “สารสกัดสาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัย” (Organic extract of green caviar for anti-aging cosmeceutical products) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกรประมงและทรัพยากรทางน้ำ รองศาสตรา จารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ลภัทรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณมณฑกานต์ ท้ามติ้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี  ร่วมกับ ผู้ประกอบการ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ บริษัท ดร.โทบิ จำกัด ได้รับ 4 รางวัล
รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T
รางวัล “Special award” จาก University of Craiova, Romania จากประเทศโรมาเนีย
รางวัล “Special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ 
รางวัล “Special Award” จาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศมาเลเซีย

     จากรางวัลที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ของทีมนักวิจัยในการศึกษาวิจัยผลงานคุณภาพ แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง  จนได้รับการยอมรับ และสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 400 ผลงาน จาก 37 ประเทศ ในงาน IX EUROINVENT 2017 ณ ประเทศโรมาเนีย  สร้างความภาคภูมิให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคนไทยทั้งประเทศ

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/82213