แม่เจดีย์วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการทำธุรกิจจำลอง

แม่เจดีย์วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศการทำธุรกิจจำลอง 

 

โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม” จัดขึ้นโดยมีจุดประกายและสร้างเยาวชนที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดทุนทางปัญญาไม่มีวันหมด และส่งเสริมให้เยาวชนได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำลองเพื่อประกอบธุรกิจจริง อันเป็นการวางรากฐานธุรกิจ SMEs ไทย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วมการประกวดการดำเนินธุรกิจในโครงการ
 
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 903 ทีม จาก 276 สถาบันซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกตัวแทนจากภาคต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม และทำการประแข่งขันรอบตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 
ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท หม้อฮ้อมฮักป้อ จำกัด ตัวแทนจากโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย เจ้าของไอเดียธุรกิจ “ผลิตผ้าหม้อฮ่อมย้อมสีธรรมชาติ ได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และ เกียรติบัตรพร้อมคอร์สเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจุดเด่นของบริษัท คือ การนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดผลิตเป็นสินค้า “หม้อฮ่อมพิมพ์ลายเวียงกาหลง” ซึ่งเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ “หม้อฮ่อม” ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายภาคเหนือ และเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเวียงกาหลงเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ จ.เชียงราย นำมาสมผสานกับสัญลักษณ์โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงในผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อฮ่อมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “หม้อฮ่อมพิมพ์ลายเวียงกาหลง”
 
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บริษัท R-Ice Cream จำกัด วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี :ผลิตไอศกรีมไข่เค็ม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ บริษัท RTC Overpass Design จำกัด วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี : รับออกแบบและตกแต่ง สะพานลอย รางวัลแชมป์ภาค จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ 1.บริษัท สำนึกดี จำกัด โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม : ผลิตนิทานการ์ตูน 3 มิติ 2.บริษัท อูรักลาโว้ย ภูเก็ต จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต : บริการนำเที่ยวชุมชนพื้นเมืองภูเก็ต 3.บริษัท หม้อน้อย จำกัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ : ผลิตหม้อดินน้ำมันหอมระเหย, 
 
4.บริษัท พอเพียงเลี้ยงชีพ จำกัด โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : ผลิตดินปลูก ต้นไม้จากผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว, 5.บริษัท สหายเกษตร จำกัด วิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล : ผลิตอุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา, 6.บริษัท En Gen Supply จำกัด วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร : ผลิตและออกแบบลายวงจร สำหรับปืน BB Gun และ 7.บริษัท อริ้และผองเพื่อนที่น่ารัก จำกัด โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร : ผลิตมะม่วงแปรรูป รางวัลพิเศษจากสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท หม้อน้อย จำกัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ : ผลิตหม้อดินน้ำมันหอมระเหย และ บริษัท อูรักลาโว้ย ภเก็ต จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต : บริการนำเที่ยวชุมชนพื้นเมืองภูเก็ต