แปลงเพศปลานิล... งานวิจัย มทส.

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
ปลานิล จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไป จึงไม่แปลกที่เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วไปจะหันมาให้ความสนใจ เลี้ยงปลาชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่การเลี้ยงปลาประเภทนี้เขาก็มีการแบ่งแยกเพศของปลาด้วย เหตุก็เพราะปลาเพศผู้นั้น โตเร็ว เลี้ยงแล้วขายได้ราคาดีกว่าปลานิลเพศเมีย เลยต้องมีกรรมวิธีในการแปลงเพศปลานิลเข้ามาช่วย เนื่องจากใครๆ ก็อยากได้ปลานิลเพศผู้ไปเลี้ยงทั้งนั้น

ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ได้ทำการวิจัยการแปลงเพศปลานิล โดยการผสมฮอร์โมน 17 alpha methyl testosterone (17 MT) ลงในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา เพื่อควบคุมพัฒนาการของระบบอวัยะสืบพันธุ์
ขั้นตอนการแปลงเพศก็ทำได้โดยรวบรวมไข่ปลานิลจากปากแม่ปลามาเพาะในกรวยฟักไข่ และถาดฟักจนเป็นตัว นำลูกปลาที่ฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยุบแล้ว ลงอนุบาลต่อในกระชัง ผูกกระชังจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
ใส่ลูกปลาในอัตรา 10,000-15,000 ตัว/ กระชัง จึงเริ่มให้อาหารผสมฮอร์โมนวันละ 4-5 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์
สัปดาห์แรกให้อาหาร 30% ของน้ำหนักตัว สัปดาห์ที่ 2 ให้อาหาร 20% และสัปดาห์ที่ 3 ให้อาหาร 15% รวมเวลาที่ใช้ในการแปลงเพศ ก็อยู่ที่ 21 วัน
นี่แค่กรรมวิธีคร่าวๆ ใครสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว อยากได้ความรู้ไปใช้งานจริงก็ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-224-964-5
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กรุงเทพฯ-20 มี.ค.--โพสต์ทูเดย์