แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 เมษายน 2563
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)