แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
https://drive.google.com/file/d/1Q-k9S2AJfEXz18VKhxYER8aLcM8yqdNB/view

คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก “การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม”
https://drive.google.com/file/d/1eV7pmsZ0L22yO0pmFGCZ8JYjIo3-2eph/view

Top