แถลงข่าวกรณีบิลเลี่ยน 3,000 ล้านบาท

ศธ.แถลงผลการดำเนินการทางแพ่ง-อาญา-วินัย
กรณีนำเงิน ช.พ.ค.ไปร่วมลงทุนกับ บ.บิลเลี่ยนฯ


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.), นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคดีทุจริตใน สกสค., นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร สกสค. ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นผลการสอบสวนกรณีการนำเงินสวัสดิการเงินกู้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ไปร่วมลงทุนกับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด โดยมีผลการแถลงข่าวโดยสรุปดังนี้

ผลการสอบสวนกรณีนำเงินกองทุน ช.พ.ค. ไปร่วมลงทุนกับบริษัท บิลเลี่ยนฯ  ซึ่งเป็นการนำเงินกองทุน ช.พ.ค. ไปลงทุนซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัท บิลเลี่ยนฯ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันได้คืนมาแล้ว 500 ล้านบาท คงเหลือความเสียหายอีกจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท ตามภาพแผนผังแสดงธุรกรรม
 


ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายต่อ สกสค. จึงต้องมีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และวินัย ดังนี้

1) การดำเนินการทางแพ่ง  ต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

  • กลุ่มผู้บริหารบริษัท บิลเลี่ยนฯ จำนวน 6 ราย ฐานฉ้อโกง/ปลอมและใช้เอกสารปลอม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเจ้าพนักงาน และฐานฟอกเงิน ซึ่งในจำนวนนี้ตำรวจฝากขังไปแล้ว 2 ราย ส่วนที่เหลือ ป.ป.ช.กำลังไต่สวน และมอบ DSI รับเป็นคดีพิเศษ

  • อดีตกรรมการบริหาร สกสค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน ช.พ.ค.  จำนวน 22 ราย ฐานเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวมทั้งกระทำความผิดวินัยร้ายแรง และการฟอกเงิน ซึ่งได้สั่งพักงานไปแล้ว 5 ราย และขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังไต่สวน สอบสวน รวมทั้งมอบ DSI รับเป็นคดีพิเศษ

  • ธนาคารฯ (ไม่ระบุ) ฐานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจำเป็นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย

2) การดำเนินการทางอาญา   สกสค.ได้แจ้งความต่อสถานีตำรวจนครบาลและอัยการให้ส่งต่อคดีให้ ป.ป.ช. เนื่องจากเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดร่วมกับเอกชน ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ช.ได้แจ้งข้อหาและไต่สวนผู้เกี่ยวข้องข้างต้นทั้ง 28 รายแล้ว

3) การดำเนินการทางวินัย  สกสค.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเจ้าหน้าที่ สกสค. จำนวน 6 ราย โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งผู้ถูกกล่าวหาแล้วและถูกสั่งพักงานไปแล้ว 5 ราย และคณะกรรมการกำลังเสนอเพิ่มผู้ถูกกล่าวหาขึ้นอีก 1 ราย และอาจมีการขยายผลไปยังผู้ร่วมกระทำการอื่น ๆ อีกด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

สำหรับผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท บิลเลียนฯ นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการทั้งด้านการลงโทษผู้กระทำผิด และการติดตามเงิน สกสค. จำนวน 2,500 ล้านบาทคืน (ตามภาพ)

นอกจากนี้ จะได้ส่งผลการดำเนินการสอบสวนและเส้นทางการเงินทั้งหมด ให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการต่อไป และจะเร่งรัดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเป็นคดีที่เกิดผลกระทบก่อให้เกิดความสูญเสียต่อราชการอย่างมาก ซึ่งเชื่อมั่นว่า ศอตช. จะสะสางคดีนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/11/2559