แจ้งปิดการให้บริการระบบ “Core Banking System (CBS)”

ประกาศ


        บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการ ATM / ADM / KTB Corporate Online / Payment / Visa Electron KTB และอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการของธนาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. – 04.30 น. จึงขออภัยมาณโอกาสนี้


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail :  gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรืองาน Help desk โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง