เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)

ตอบแบบสอบถามได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoWXT0NW8yYaWFYKf0-2kICKcetSSZpxp_WPRG6ATy3Zianw/viewform

หรือแสกน QR-Code ด้านล่างนี้