เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีต้อนรับ   H.E. Mrs. Chua Siew Sanเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยม  คาราวะ พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาสัย  รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันกับประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาซึ่งอยากให้เพิ่มจำนวนโรงเรียนจากเดิม ๑๐ โรง เป็น ๑๕ โรง และขอให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแก่ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน และจะเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

******************************************

                                                                                                                              กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.