เสมา3 นำผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมียมนครปฐม โชว์สื่อเอ็มคอตเอชดี พร้อมผลักดันแบรนด์ “ONIE” สู่ตลาดในและต่างประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 30 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะแสดงความขอบคุณ ช่อง 9 MCOT HD บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย พร้อมนำผลิตภัณฑ์พรีเมียม แบรนด์ ONIE ซึ่ง กศน.ได้ส่งเสริมหลักสูตรอาชีพเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ทุกชุมชนทั่วไทย รวมทั้งได้มอบผลงานการจัดการศึกษา "1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กนกวรรณ วิลาวัลย์" และหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากสำนักงาน กศน.กว่า 400 ชิ้น โดยมีนางปิยะกมล เดชนิมิตรชัย บรรณาธิการข่าวสังคม และรักษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหารดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบุคลากร ช่อง 9 MCOT HD ให้การต้อนรับ "ขอแสดงความขอบคุณนำเสนอข่าวการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ และมีงานทำ ด้วยดีเสมอมา อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งลงพื้นที่ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

นอกจากนี้ ได้นำส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แบรนด์ ONIE ในรูปของเครื่องหมายอินฟินิตี้ (ตราสัญลักษณ์ กศน.) หมายถึงการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมนำผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมียม ที่เกิดจากการจัดหลักสูตรอาชีพของครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาโชว์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผงกล้วยดิบ กศน.ตำบลบ้านยาง กศน.อำเภอเมืองนครปฐม ส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพเกี่ยวกับการทำกล้วยผง ซึ่งสารแทนนินมีฤทธิ์เป็นยาช่วยเคลือบกระเพาะ โดยมีการจัดจำหน่ายทาง “เฟซบุ๊ก OOCC กศน.ตำบลบ้านยาง” และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี, กะปิว้าว กะปิกุ้งแท้ (ปลอดสารพิษ) ที่ กศน.ตำบลห้วยม่วง กศน.อำเภอกำแพงแสน ริเริ่มหลักสูตรอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านท่าเสาใหม่ ตำบลห้วยม่วง จนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ และสร้างช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ทาง “เฟซบุ๊ก สินค้าชุมชนตำบลห้วยม่วง OOCC” และเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpostmart.com และยังมีขนมเปี๊ยะสุภาวดี กศน.ตำบลบางภาษี กศน.อำเภอบางเลน ได้ช่วยสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โล้โก้ การจัดจำหน่ายออนไลน์ทาง “เฟซบุ๊ก OOCC กศน.ตำบลบางภาษี” รวมทั้งผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมียม จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ผ้าปาเต๊ะทำมือ และ ตุ๊กตาปลาพะยูน กศน.อำเภอห้วยยอด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์แปรรูปของฝากจากปักษ์ใต้ กศน.อำเภอสิเกา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผ้าแพรพรรณ ลุ่มภู กศน.อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น มาจัดแสดงด้วย

“การทำงานในปีที่ 2 นี้ ได้เตรียมแผนงานที่จะพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ONIE Online” รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมผลักดันช่องทางการจำหน่ายไปสู่ระบบ e-Commerce เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์และกลยุทธ์การตลาด โดยร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Good partnership) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรและเพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับแบรนด์ “ONIE” ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ยังเตรียมที่จะจัดงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจากจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการโชว์ศักยภาพของ กศน.ในการร่วมพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต การฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร และการผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมเยี่ยมชมศักยภาพของครู กศน. ที่เป็นครูพันธุ์พิเศษของรัฐมนตรี และผลงานการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/7/2563
>