มอบนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง” ในการอบรมพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

ภารกิจ รมว.ศธ 15 กันยายน 2563
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง” ในการอบรมพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นทัพหน้า และเป็นตัวแทนในการเชื่อมโยงการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สิ่งสำคัญ คือ การทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเป็นหนึ่งเดียว มีเอกภาพ และเดินหน้าการทำงานในทิศทางเดียวกันแบบองคาพยพ นอกจากนี้ ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการทำงานในระดับจังหวัด โดยต้องมีวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับในจังหวัดนั้น ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเราทุกคนต้องยอมรับก่อนว่า กระบวนการการศึกษายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกมาก เพราะการยอมรับปัญหาจะทำให้เรากล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกการศึกษาไทย โดยผู้บริหารในส่วนกลางพร้อมที่จะรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่าน ในการกล้าคิดและกล้าพูด หากเราร่วมกันพัฒนาการศึกษาในจังหวัดให้เข้มแข็งได้ ก็จะส่งผลให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง พร้อมเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป "ขอฝากให้ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด รวมพลังและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งให้กับประเทศ พลังของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในมือของทุกคน ไม่มีการแบ่งฝ่ายและไม่มีการแบ่งพรรค เราต้องเป็นทีมเดียวกัน เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษา หากเราร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการทำไม่ได้" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
16/9/2563
>