เสมา 3 ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณ 2565

ภารกิจ รมช.ศธ 2 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาและอภิปราย (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณฯ วงเงินรวม 3,100,000 ล้านบาท โดยมีถ่ายทอดสดทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ตลอดระยะเวลา 3 วัน (วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย
ขอบคุณภาพ: รัฐสภา
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/5/2564
>