เสมา 3 รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มผู้ปกครอง ร.ร.นานาชาติ เหตุขึ้นค่าธรรมเนียมทั่วไป พร้อมย้ำ!! ยึดหลักคืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 01 มิถุนายน 2564
เมื่อวานนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับหนังสือร้องเรียนจากนายเนธิรินทร์ เตชาวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง กรณีโรงเรียนแจ้งปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทั่วไป โดยผู้ปกครองมองว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการประกอบอาชีพและการทำธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งนักเรียนเองก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ส่วนผู้ปกครองก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นอยู่แล้ว จึงต้องการให้โรงเรียนมีการทบทวนการปรับค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับเรื่องร้องเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และเข้าใจในความทุกข์ร้อนของผู้ปกครอง ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับทราบกรณีการร้องเรียนของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการจำนวนมาก โดยโรงเรียนนานาชาติ ก็ถือเป็นสถานศึกษาของเอกชนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้มอบให้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบดูแล สช. โดยตรง ได้ไปตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยยึดหลักคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บ ในส่วนที่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมด้วย.
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/6/2564
>