เลื่อนสอบข้อเขียนทุนโอดอสรุ่น 4 รอบ 3 จากเดิมวันที่ 25 พ.ค. 57 เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 57

 

เลื่อนสอบข้อเขียนทุนโอดอสรุ่น 4 รอบ 3 จากเดิมวันที่ 25 พ.ค. 57 เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 57

นางสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือ โอดอส รุ่น 4 รอบที่ 3โดยได้กำหนดให้มีการจัดสอบข้อเขียนในวันที่ 25พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้เลื่อนการสอบออกไปก่อนนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการสอบข้อเขียนโครงการดังกล่าว เป็นวันที่8 มิถุนายน 2557 และได้แจ้งไปยังสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ที่จะจัดสอบให้ประสานไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้แจ้งแก่นักเรียนต่อไป  ทั้งนี้ นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์ http://www.odos.moe.go.th

สำหรับโครงการ1 อำเภอ 1 ทุน หรือ โอดอส รุ่น 4  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 3  เพื่อจัดสรรให้ครบตามจำนวนทุนที่เหลืออีก 1,621 ทุน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,856 ทุน โดยปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน จำนวน 6,208 คน แบ่งเป็น ทุนประเภทที่ 1 นักเรียนยากจนครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี จำนวน 1,521 คน และทุนประเภทที่ 2เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ให้ไปเรียนสาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4,687 คน

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.