เลขาฯ ลีลาวดี ชูประชาสัมพันธ์ส่งคนทำดีต้องได้ดี

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
            งานทุกอย่างทำให้เป็นประจำ ทำซ้ำๆ จึงจะเห็นผล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน ต้องทำบ่อยๆ สม่ำเสมอจึงจะเกิดผลที่ดีได้
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโอวาทในโอกาสเดียวกันนี้ ณ โรงแรม อลิซาเบธ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551

               เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ว่า ต้องทำซ้ำๆ ทำเป็นประจำ สม่ำเสมอจนเป็นนิสัย จนสามารถถ่ายทอดให้คนที่ได้ข่าวเข้าใจได้ว่า เราทำอะไรอยู่ และสิ่งที่ทำนั้นมีคุณประโยชน์มากน้อยแค่ไหน สำหรับการเขียนก็ต้องทราบว่าจะเขียนอย่างไรให้ได้ใจความ สื่อให้คนอื่นเข้าใจที่สำคัญทุกท่านที่มาเข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด สป. เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นเป็นองค์กรที่มีงานมาก มีความสำคัญต่อสังคม สร้างคน สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารให้บุคคลหรือประชาชนภายนอกเข้าใจบทบาทและภารกิจนี้ โดยที่ผ่านกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานออกไปมาก แต่ไม่เป็นข่าว แต่กลับมีข่าวลบก็ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

               ดังนั้น ทุกท่านที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนจะต้องช่วยกัน บอกกล่าวถึงสิ่งดีๆ ที่เราทำให้คนภายนอกรับรู้และให้เห็นว่าคนทำนั้นต้องได้ดี (ไม่ใช่ทำอีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย) เหมือนที่เคยปฏิบัติต่อกันมา ทำดีต้องมีคนชม มีคนเชียร์ ความดีนั้นจึงจะได้รับการยอมรับในสังคม ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องด้วยการเขียนของเรา ด้วยปลายปากกาของเราทั้งหมด ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจุดพลุที่จะทำงานให้ออกมาดี จนเกิดการแข่งขันกันทำความดี ลบภาพสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไป

                    นางสาวลีลาวดี วัชโรบล กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอให้ผู้ทำหน้าทีด้านการประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ด้วยใจเพราะอะไรก็ตามหากทำด้วยใจแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจที่ดีจะนำสู่การเขียนที่ดี การเขียนที่สร้างสรรค์ และจรรโลงองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป

 
**********************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ
>