เลขาธิการ กพฐ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร


          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.