เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ข่าวประกาศ 13 มีนาคม 2564
ไฟล์แนบ
>