เรื่อง ผลงานและข้อเสนอความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 29 มิถุนายน 2563
ไฟล์แนบ
>