เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ สต. สป