เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (๒) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด