เรื่อง ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ไฟล์แนบ
>