เรื่อง คณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2564