เรื่อง การแจ้งความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น