เยี่ยมนักเรียนอาชีวะ

โรงพยาบาลศิริราช – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดินทางไปเข้าเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีกรุงเทพ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีสยามทำร้ายโดยใช้มีดฟันจนข้อมือด้านซ้ายขาดเมื่อเย็นวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาผ่าตัดต่อข้อมือซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556รมว.ศธ. กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ความร้ายแรงและสะเทือนขวัญมาก รวมทั้งส่งผลเสียต่อตัวนักเรียน ครอบครัว และสังคมที่ได้รับทราบข่าว ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมนักเรียนพบว่า นักเรียนมีสภาพจิตใจเข้มแข็ง มีขวัญกำลังใจดี และทางคณะแพทย์ได้รักษาโดยสามารถต่อแขนได้สำเร็จ รวมทั้งดูอาการและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งการรักษาของคณะแพทย์ถือเป็นการช่วยให้ความเสียหายลดน้อยลงไปมาก เนื่องจากได้รับการรักษาจากคณะแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง จึงขอขอบคุณโรงพยาบาลประชารักษ์ที่รับคนไข้ไว้ในช่วงแรก และโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งคณะแพทย์ที่รับผิดชอบให้การดูแลอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้


ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กช. ประสานกับทั้งสองโรงเรียนเพื่อให้ดูแลกรณีนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งหาทางป้องกันและทำความเข้าใจกับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนว่า กรณีนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ได้เกิดจากความบาดหมางระหว่างสถานศึกษาแต่อย่างใด ซึ่งได้รับข้อมูลว่า ที่ผ่านมาทั้งสองโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันด้วย และขอให้เลขาธิการ กอศ. และเลขาธิการ กช. กำชับให้สถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศ ศธ. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยให้นำมาตรการที่ ศธ.ประกาศ ไปซักซ้อมกับนักเรียน นักศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความชัดเจน มีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงขึ้นอีก


นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวย้ำว่า เหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษาอาชีวะ เป็นเรื่องส่วนน้อยมากของการอาชีวศึกษาโดยรวม ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและมาตรการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อจะทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจการอาชีวศึกษา ที่จะทำให้เป็นผู้มีความสามารถสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของประเทศ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการของสังคม มีเงินเดือนที่สูงและรายได้ดีขึ้น สร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ฉะนั้นจึงเชื่อว่า การอาชีวศึกษามีภาพพจน์โดยรวมดีขึ้น และจะทำให้ค่านิยมต่อการเรียนอาชีวศึกษาดีขึ้นด้วย กรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คิดว่าสังคมต้องมาช่วยกันใช้เป็นโอกาสในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ และทำให้การอาชีวศึกษามีแนวโน้มและศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาอย่างมาก


อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงในสังคมเป็นการเกิดขึ้นโดยทั่วไป ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสถิติแล้ว เป็นเรื่องของคนส่วนน้อย ศธ.จึงขอให้ความเป็นธรรมกับการอาชีวศึกษาและให้โอกาสกับสถานศึกษาอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนโดยรวมที่สามารถดูแลกันได้ดี มีศักยภาพในการพัฒนา ขอให้สังคมตีความข้อมูลให้ถูกต้องและให้โอกาสกับการศึกษาอาชีวะ เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วย ไม่ต้องการให้ตีความว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ เพราะจะทำให้เกิดทัศนคติติดลบเกินกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญเป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2557 อย่างแน่นอน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรงพยาบาลได้รับตัวคนไข้รายนี้ ซึ่งถูกตัดบริเวณแขนส่วนปลายเมื่อวันที่ 24 กันยายน เวลาประมาณ 16.00 น. และทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้นำส่งตัวมายังโรงพยาบาลศิริราช ประมาณ 17.15 น. ดังนั้นการเก็บรักษาของชิ้นแขนที่ถูกตัดอาจจะใช้ได้ไม่ดีพอ ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชก็ได้เตรียมทีมศัลยแพทย์กระดูก และศัลยแพทย์ตกแต่งที่ต้องต่อเส้นเลือดเส้นประสาท กล้ามเนื้อกระดูก ช่วยดำเนินการต่อแขน โดยใช้เวลาผ่าตัด 13 ชม. ส่วนผลการรักษาก็ต้องเฝ้ารอดูอาการวันต่อวัน และขณะนี้เฝ้าดูเรื่องของไตว่าจะเกิดภาวะไตวายหรือไม่ รวมทั้งเฝ้าดูเรื่องการติดเชื้อ เนื่องจากส่วนที่ถูกตัดผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าที่จะมีการต่อเข้าไปได้ จากนี้ก็อยู่ระหว่างการทำกายภาพบำบัด ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้งานได้ 80 %


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

25/9/2556