เยี่ยมชม รร.ลาซาล

รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชม รร.ลาซาล หวังชูเป็นต้นแบบการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหาร เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อเติมเต็มและพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งถือหลักปรัชญา “คุณภาพโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพครูและนักเรียนเป็นสำคัญ” พร้อมมีการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนของนักเรียนก็ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นโรงเรียน มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ

ซึ่งมีความรู้สึกประทับใจในการดำเนินงานของโรงเรียนลาซาล ที่มีทั้งหลักคิด “วิสัยทัศน์ วิสัยทาง และวิสัยธรรม” ตลอดจนให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และรับนักเรียนทุกศาสนาเข้ามาเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ และเป็นความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาเอกชน ที่จะได้ใช้เป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาเอกชนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและขวัญกำลังใจของครูเอกชน อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มจัดเก็บในวันที่ 1 มกราคม 2563, สิทธิของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน ทั้งค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ ตลอดจนวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำข้อมูลและข้อเสนอเหล่านี้ ไปศึกษาและหารือในรายละเอียดกับคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนหลายส่วน เพื่อช่วยเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนอย่างถูกที่ถูกทางและเป็นระบบ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ